hotel-pracharna-olomouc-historie„Starý sklad střelného prachu“

Historie Prachárny sahá do roku 1843, kdy byla postavena jako sklad střelného prachu pro pevnůstku na Šibeničním vrchu v Křelově (dnešní  Fort Křelov XVII). Olomouc měl takovýchto pevnůstek celkem 23 a jejich funkcí byla obrana města před nepřátelskými útoky.  Střelný prach byl v období války uchováván přímo v pevnůstkách, ale v období míru bylo třeba odklidit prach na odlehlé místo, kde by jeho případný výbuch nadělal co nejmenší škody. Z tohoto důvodu se začaly budovat speciální zásobovací a úložné objekty v dostatečné vzdálenosti od města – tzv. mírové prachárny.  Původní budova křelovské prachárny se jako jedna z mála dochovala dodnes – v rekonstruované podobě se zachováním historických architektonických prvků. Současně s prachárnou byla postavena i strážnice prachárny (dnešní Garden Restaurant). Okolo objektu se nacházela dnes již neexistující ohradní zeď. V prachárně bylo uskladněno až 3000 centýřů (168 tun) černého střelného prachu. Pro ilustraci – dle odborníků by takové množství dokázalo díky tlakové vlně a domino efektu srovnat se zemí celé centrum Olomouce.